Instytut Spraw Społecznych

Student

Z NAMI ZYSKUJESZ!

Studia na kierunku Praca Socjalna to studia w przyjaznej atmosferze, wśród ludzi, którzy dzielą się profesjonalną wiedzą i szanują Twoją indywidualność.

Nasi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i pasję, uczestnicząc w programach zagranicznej wymiany studenckiej Erasmus+, a także w polskim programie MOST.

Pracownicy Instytutu wspierają studenckie inicjatywy, takie jak: udział w stażach europejskich, realizacje projektów naukowych i badawczych czy realizacje projektów praktyk.

Instytut Pracy Socjalnej organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe, warsztaty prawne i psychologiczne, dzięki którym pogłębisz swoją wiedzę oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności na przykład poprzez realizacje projektów socjalnych.

Studia w Instytucie Pracy Socjalnej pomogą Ci:

Pogłębić wiedzę

Rozwinąć zainteresowania

Efektywnie wykorzystać czas na naukę

Sprecyzować obszar zainteresowań naukowych i zawodowych

Tworzyć warsztat pracy

Integrować wiedzę z praktyką

Życzliwie odnosić się do innych