Instytut Spraw Społecznych

Studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Instytut Spraw Społecznych prowadzi studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalność:

  • asystent rodziny
  • organizator pomocy instytucjonalnej

Kierunek praca socjalna w naszym Instytucie to:

  • Gwarancja zdobycia wiedzy z pogranicza filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny, prawa i ekonomii.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich.
  • Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Instytut.
  • Wyjątkowe wykłady dotyczące problemów współczesnego świata.
  • Możliwość odbywania praktyk we współpracujących z nami organizacjach oraz instytutach.
  • Solidne przygotowanie badawcze, warsztatowe i merytoryczne.