Instytut Spraw Społecznych

Plany studiów

Plany studiów 2019/2020:

Praca socjalna, studia stacjonarne I-go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Praca socjalna, studia stacjonarne II- go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Praca socjalna, studia niestacjonarne I-go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Praca socjalna, studnia niestacjonarne II-go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Plany studiów 2018/2019:

Praca socjalna, studia stacjonarne I-go stopnia, 2018/2019 (otwórz)

Praca socjalna, studia niestacjonarne I-go stopnia, 2018/2019 (otwórz)

Praca socjalna, studia stacjonarne II-go stopnia, 2018/2019 (otwórz) 

Praca socjalna, studia niestacjonarne II-go stopnia, 2018/2019 (otwórz)